2012 - Hakkari İlinde Meyvecilik ve Sebzeciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Sıkça Sorulan Sorular
Basın Duyurusunu indirmek için tıklayınız
 
Program Türü Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı
İlan Tarihi 11.06.2012
Son Başvuru Tarihi 07.09.2012
Öngörülen Zaman Çizelgesi Değerlendirme Sonuçları : 07.12.2012 Sözleşme İmzalama : 17-31.12.2012
Genel Amaç Programın amacı, Hakkâri İlinin meyvecilik ve sebzecilik potansiyelini harekete geçirmek, komşu ülkelere yönelik potansiyel ihraç ürünleri üretimini teşvik etmek ve böylece il ekonomisinin canlandırılmasını sağlayarak Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.
Öncelikler Öncelik 1 : Başta ceviz olmak üzere, kapama (tek çeşit meyve üretimi yapılan) meyve bahçelerinin kurulması
Öncelik 2 : Yenilenebilir enerji kaynağı kullanan seraların oluşturulması
Bütçe Kısıtları 1. Bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek tutar projenin toplam destek miktarının %10’unu aşamaz.
2. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçemez.
3. Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2’sini geçemez.
4. Görünürlük maliyetleri destek miktarının %1’ini geçemez.
Bütçe 4.000.000 TL
Destek Miktarı Asgari tutar:   20.000 TL
Azami tutar:   400.000 TL
Destek Oranı Hiçbir destek, kar amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %75’inden fazla olamaz
Süre 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları • Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler ve KOBİ’ler
• Kooperatifler
• Birlikler
• Vakıflar
• Ziraat odaları
• Belediyeler
• Üniversiteler
• Köylere hizmet götürme birlikleri
Başarı Kriterleri Altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir.  Ayrıca bir projenin başarılı sayılabilmesi için mali ve yönetim kapasitesinden en az 12 puan; ilgililik bakımından en az 15 puan alması gerekmektedir.


YER :
Hakkâri İli (Başvuru sahipleri dört ilden herhangi birinde kayıtlı olabilecek olsa da sunulacak projelerde uygulama alanı sadece Hakkâri İli olacaktır.)

Başvuru Rehberini e-dergi formatında okumak için tıklayınız.

ADRES :
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
No: 27 Merkez / VAN

Hakkâri Yatırım Destek Ofisi :
Hakkâri Valilik Binası, Zemin Kat
Merkez/Hakkâri

Başvuru Rehberi ve Ekleri
Bölge Planı
Proje Hazırlama Kılavuzu
Bilgilendirme Sunumu


Başarılı Bulunan Projeler


11.06.2012 Pazartesi