2015 - Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı

DİKKAT :  Lütfen programla ilgili herhangi bir soru sormadan önce bu bölümü inceleyiniz. Soru sayısı arttıkça bu bölüm güncellenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 20.05.2015 tarihi itibariyle Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program kapsamında toplam 3.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Proje başvuruları 18 Ağustos 2015 saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 23.59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 25 Ağustos 2015 saat 17.00’ye kadar DAKA’ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak DAKA’ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.

 
PROGRAM KÜNYESİ
 
Program Adı Küçük Girişimciliğin Desteklenmesi Mali Destek Programı (KGMDP)
Referans No: TRB2/15/KGMDP
Program Türü Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı
Başvuru Süreci Program ilan tarihi Başvuru başlangıç tarihi Son çevrimiçi başvuru tarihi Son başvuru teslim tarihi
20/05/2015 30/05/ 2015 – 10:00 18/08/ 2015 - 23:59 25/08/ 2015 - 17:00
Proje Uygulama Takvimi Sözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih
 
31/12/2015 31/12/2016
Genel Amaç TRB2 Bölgesinde girişimci sayısını artırarak bölgesel ekonomik büyümeye ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktır.
 
Program Öncelikleri Bitlis, Muş ve Van illerinde sadece zanaata dayalı üretim süreçlerini içeren projeler desteklenecektir. Öncelik 2, 3 ve 4 kapsamına giren kadınlar ve engelliler tarafından sunulan projeler ile Hakkari ilinde gerçekleştirilecek projelerde ise sektör ve il ayrımı yapılmaksızın, tüm projeler desteklenecek olup bu projelere öncelik verilecektir.
Öncelik 1: Zanaatkârlığa dayalı üretim süreçlerini içeren projeler  (savat işlemeciliği, baston, seramik hediyelik eşya üretimi vs. gibi el emeğine dayalı üretimler) 
Öncelik 2: Kadınlar tarafından gerçekleştirilecek projeler
Öncellik 3: Engelliler tarafından gerçekleştirilecek projeler
Öncelik 4:Hakkâri ilinde gerçekleştirilecek projeler
Bütçe Kısıtları ► Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.
► Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30’unu geçemez.
Bütçe 3.000.000 TL
Destek Miktarı Asgari tutar: 25.000 TL      
Azami tutar: 75.000 TL
Destek Oranı Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan az ve % 50’sinden fazla olamaz
Süre 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları 1) 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen KOBİ tanımına uyması
2) Yeni bir işletme kurmak üzere başvuruda bulunacak gerçek kişiler
Başarı Kriterleri Değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır. 

Başvuru Rehberi için tıklayınız
Ekler için tıklayınız


18.08.2015 Salı