2012 - Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı MDP

DİKKAT : Sıkça Sorulan Sorular güncellenmiştir. Lütfen programla ilgili herhangi bir soru sormadan önce bu bölümü inceleyiniz.
Sıkça Sorulan Sorular

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Başvuruların son teslim tarihi 04/01/2013 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.
 
Program Adı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP01)
Referans No: TRB2/12/KÖAP01
Program Türü Mali Destek/Doğrudan Finansman Desteği/ Küçük Ölçekli Altyapı
Başvuru Süreci Program İlan Tarihi Başvuru Başlangıç Son Başvuru Zamanı
19 Kasım 2012 29 Kasım 2012 – 10:00 01 Şubat 2013 - 17:00
Genel Amaç İmalat, ticaret ve hizmet sektörlerinin faaliyet gösterdiği ortak alanların teknik, fiziki ve sosyal altyapılarının geliştirilerek yeni yatırımlar yapılmasının sağlanması ve istihdamın artırılması yoluyla Bölge'nin kalkınmasına katkı sağlamak.
Program Öncelikleri Öncelik 1:İmalat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ortak kullanım alanlarının oluşturulması, altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonu
Öncelik  2:  İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması
Bütçe Kuralları ♦ Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.
♦ Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2'sini geçemez.
♦ Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini geçemez. 
Bütçe 10.430.000 TL
Destek Miktarı Asgari tutar: 280.000 TL    
Azami tutar: 2.000.000 TL
Destek Oranı Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 30’undan az ve % 70’inden fazla olamaz
Süre 18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları ♦ Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
♦ Küçük Sanayi Siteleri
♦ Sanayici ve İşadamları Dernekleri
♦ İl Özel İdareleri
♦ Belediyeler
♦ Üniversiteler
 
Başarı Kriterleri Değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır. 
 
Adres
Faks
İnternet sitesi
: Şerefiye Mah Mareşal Fevzi Çakmak Cad No:27 Merkez / VAN
: 0 432 215 65 55
: www.daka.org.tr

Sıkça Sorulan Sorular
Başvuru Rehberi için tıklayınız
Ekler için tıklayınız
Bölge Planı için tıklayınız
Proje Başvurusu yapmak için tıklayınız
Asil liste tıklayınız
Yedek liste tıklayınız


19.11.2012 Pazartesi