Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
1. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak.
2. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
3. Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
5. Altı aylık ara raporu ve yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
6. Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
7. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
9. Personelin işe alınmasına ve işine son verilmesine karar vermek.
10. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.
11. Genel Sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak.
12. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
13. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla Genel Sekretere devredebilir.
Yönetim Kurulu

Oktay ÇAĞATAY
Bitlis Valisi (Yönetim Kurulu Başkanı)
Detaylı bilgi
Murat ZORLUOĞLU
Van Valisi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
İdris AKBIYIK
Hakkari Valisi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Doç.Dr. İlker GÜNDÜZÖZ
Muş Valisi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Murat ZORLUOĞLU
Van Büyükşehir Belediye Başkan V. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Oktay ÇAĞATAY
Bitlis Belediye Başkan V. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Cüneyt EPCİM
Hakkari Belediye Başkanı V. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Feyat ASYA
Muş Belediye Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Cemalettin KİNÇ
Bitlis - İl Genel Meclis Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Gülüzar İLİŞ
Hakkari İl Genel Meclis Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ömer ÇETİNKAYA
Muş İl Genel Meclis Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Necdet TAKVA
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Davut TEZCAN
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Servet TAŞ
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Erdal KOÇ
Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.