İHALE İLANLARI

Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi yapım işi için ihale ilanı

Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ‘Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ kapsamında sağlanan mali destek ile Hakkâri ili Yüksekova İlçesi ‘Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Modernizasyon Projesi’ için bir alt yapı modernizasyonu yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası; Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi İpek Mahallesi Esendere Yolu 2.km  Yüksekova/Hakkari adresinden temin edilebilir.
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 23/07/2013 Saat 17.00
 
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.daka.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 24/07/2013 tarihinde, saat 10.00’da ve Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi İpek Mah. Esendere Yolu Üzeri 2. Km. Yüksekova adresinde meskun olan Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı yönetim binasında yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyasını İndirin


02.07.2013 Salı