Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı İnşaat Yapım İşi için ihale ilanı

İnşaat Yapım İşi için ihale ilanı
 
Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı; Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım ve Turizm Alt Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Şemdinli ilçesinde Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Alt Yapı Modernizasyon Projesi için bir inşaat yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Cumhuriyet Caddesi Çınar İş Merkezi Kat: 3 No: 305 ŞEMDİNLİ/ HAKKÂRİ adresinde temin edilebilir.  
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 31/08/2018 Cuma Saat 14:00’dır.
 
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.daka.org.tr yayınlanacaktır.
 
Teklifler, 31/08/2018 tarihinde, saat 14:00’da Cumhuriyet Caddesi Çınar İş Merkezi Kat:3 No: 305 ŞEMDİNLİ/ HAKKARİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır. 

09.08.2018 Perşembe

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.