HİBE & FONLAR

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Makine Sektörü ÇağrısıTeknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek ilk odak sektör “makine sektörü” olarak belirlenmiştir. Makine Sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmasının yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektördür. Türkiye makine imalatı sektörü, Ar-Ge yoğun olması ve yüksek katma değer yaratması itibarıyla öne çıkmaktadır.   

Program başvuruları, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamada olacaktır. Başvurular  http://www.hamle.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. 

Ön başvuru bitiş tarihi: 22 Kasım 2019
Kesin başvuru bitiş tarihi: 13 Aralık 2019           

Detaylı bilgi için tıklayınız      15.10.2019 Salı