HİBE & FONLAR

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında Üçüncü Dönem teklif çağrısı ilana çıkmıştır.

Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.   

Kimler Başvurabilir:
  • Resmi Kuruluşlar
  • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
  • Program Ülkesinde Yerleşik Kuruluşlar
  • Birlik, Vakıf, Federasyon, Kooperatifler ve STK’lar
Destek Miktarı ve Kuralları:

Programın toplam bütçesi 3 milyon Avro’dur.

Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin Avro, en fazla 100 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır. 

Planlanan bir eylem 12 aydan az olmamalı ve 15 ayı geçmemelidir.
 
Çağrı Takvimi:

Proje başvurularının 17 Eylül 2019 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi için aşağıdaki doküman ve linklere bakınız.

Hibe Rehberi
Yerel Duyuru
Doldurulması Gereken Evraklar
Bilgi Dokümanları


10.07.2019 Çarşamba