HİBE & FONLAR

Erasmus+ Programı KA3:Avrupa Gençliği Birlikte Başlıklı Politika Reformu Çağrısı


"Avrupa Gençliği Birlikte" projeleri; Avrupa genelinden gençlerle sıkı bir işbirliği çerçevesinde , bölgesel ortaklıkları teşvik eden ağların oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu ağlar değişimler organize edebilir, eğitimler sağlayabilir ve gençlerin kendi aralarında ortak projeler kurmalarına imkan tanıyabilir.


"Avrupa Gençliği Birlikte " başlıklı faaliyet kapsamında 5 farklı Erasmus+ ülkesinden en az 5 girişim AB hakkında düşüncelerini paylaşması, toplumsal hayata katılımlarının cesaretlendirilmesi ve Avrupalı kimliğinin güçlendirilmesi konularında desteklenecektir.

Girişim; Avrupalı gençleri kıtanın dört bir yanından bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Tematik alanlar : Aktif Vatandaşlık, Ağ Kurma, Avrupa Değerleri ve Avrupalı Kimliği, Demokratik Katılım, Demokratik Esneklik, Sosyal İçerme

Kimler Başvurabilir:

STK’lar

Sosyal Girşimler,

Yerel, Bölgesel ve Ulusal Kamu Kuruluşları

Bölgeler Birliği

Avrupa Kıtasal Grupları

Sosyal Sorumluluk Alanlarında Aktif Kar Amacı Güden Kuruluşlar

Destek Miktarı ve Kuralları:

Çağrı altında desteklenecek projelerin eş finansmanı için toplam bütçe 5.000.000 Avro’dur.

AB’den gerçekleşecek katkı asgari 100.000 avro azami ise; 500.000 avro olacaktır. AB desteği uygun bütçenin %80 ile sınırlıdır.
 
Çağrı Takvimi:

Son Başvuru Tarihi : 18 Temmuz 2019

İngilizce Çağrı Metni için tıklayınız


 
 
 
 


10.07.2019 Çarşamba