HİBE & FONLAR

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı-Uzun Dönemli Bakım


EaSI Programı kapsamında "Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, uzun dönemli bakım hizmetlerinin sunumunda yenilikçi yaklaşımları geliştirmek, test etmek, sosyal yenilikçiliğin uygulanmasını kolaylaştırabilecek çok-katmanlı sürdürülebilir modelleri ilerletmek ve uzun dönemli bakım politika planlaması ve izlemesinde sosyal yenilikçiliğin kullanılmasının sağlamaktır.Kimler Başvurabilir:

Teklife konu faaliyetlerin EaSI katılımcısı ülkelerden birisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye).
Söz konusu çağrıya bu alanda yetki sahibi kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, araştırma merkezleri/enstitüleri, yükseköğretim kurumları, sivil toplum örgütleri ve başvurabilmektedirler.

Destek Miktarı:

Toplam bütçesi 10 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında en az 4-6 arası başvuruya fon sağlanacaktır. AB desteği %80'i aşamaz, geriye kalan %20'lik kısım başvuru sahibi kuruluşun öz kaynakları ya da AB dışındaki bir kaynaktan sağlanabilir. 

Proje Süresi: 24-36 ay arasında planlanmaktadır. 
 
Çağrı Takvimi:

Proje başvurularının 10 Eylül 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.

Örnek Faaliyet: Uzun Dönemli Bakım (Long Term Care) hizmetlerinin dağıtımında yenilikçi yolların geliştirilmesi ve test edilmesi

Detaylı bilgi için tıklayınız
İngilizce Çağrı Metni için tıklayınız


13.06.2019 Perşembe