HİBE & FONLAR

COSME Teklif Çağrısı: Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesinin Uygulanmasına Destek


Bu çağrının amacı, Avrupa Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi’nin (EntreComp) Avrupa’da, hayatboyu öğrenme perspektifinde, bağlama göre ilgili hedef yararlanıcıları içerecek şekilde, farklı sektörlerden paydaşların ve aktörlerin yer aldığı girişimcilik yeterliliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amacıyla sistem düzeyinde kullanılmasının teşvik edilmesidir. EntreComp’un amacı ülkelerdeki ilgili paydaşların bir araya getirilerek, çerçeve koşulların genç insanların ve vatandaşların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesindeki kolaylaştırıcı rolü ve etkisinin test edilmesidir. Bu çerçevede bulgularının kamu kurumları, eğitim enstitüleri ve özel sektör tarafından kullanılmasına destek olunması önem arz etmektedir.

Bu Çağrı EntreComp’un kullanılarak, bütüncül bir yaklaşımla, gençlerin eğitiminden yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesine kadar hayat boyu girişimcilik yeterlilik çerçevesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.  Çağrı kapsamında uygun projeler, çerçevede belirtildiği gibi resmi, gayri resmi ve resmi ortamlarda girişimcilik yeterliliklerine odaklanan eğitim ve öğretimin gelişimi konularını içerecektir.

Kimler Başvurabilir:

Başvuru Sahipleri: STK’lardan ve vakıflardan oluşan maksimum 6 kuruluşu içeren konsorsiyum başvurabilir.
  • Kamu Kurumları(yerel, ulusal);
  • TSO’lar ve benzer kuruluşlar ;
  • Meslek Birlikleri;
  • Eğitim-Öğretim Kurumları;           
  • STK’lar, Dernekler, Vakıflar;
  • Eğitim-öğretim, istihdam alanlarında uzmanlaşmış diğer kamu–özel sektör kurum/kuruluşları
Destek Miktarı:

Proje başına maksimum hibe miktarı: 500.000 Avro

Çağrıya başvurular;
 
Son Başvuru Tarihi: 22.08.2019

Detaylı bilgi için tıklayınız


08.05.2019 Çarşamba