HİBE & FONLAR

TUBİTAK Mentor Arayüzü (BİGG+) Çağrısı


Bu çağrı KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile açılmıştır. Çağrının hazırlanmasında 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esasları temel alınmıştır. Çağrıda belirtilmeyen hususlar için 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Uygulama Esaslarındaki hükümler geçerli olacaktır.

Bu çağrı sonucunda oluşturulacak Arayüzler ile KOBİ’lere mentorluk hizmeti verilmesi hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında mentorluk hizmeti, “alanında karşısındakinden daha fazla bilgi ve deneyimi olan ve bu özelliğinden faydalandırmayı bilen ve isteyen kişilerin deneyim ve birikimlerini KOBİ'lere aktararak yenilik yönetimi ve ticarileştirme süreçlerinde rehberlik etmeleri” olarak tanımlanmaktadır.

Çağrı kapsamında verilecek mentorluk hizmetinde her KOBİ için aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir:
 a. KOBİ'nin iş geliştirme ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik gereksinimlerinin analiz edilmesi,
 b. KOBİ'nin uygun mentor ile eşleştirilmesi,
 c. KOBİ ile mentorun birlikte çalışma planı oluşturmasının sağlanması,
d. Çalışma planının yürütülmesinin sağlanması, e. Mentorluk sürecinin KOBİ'ye katkılarının değerlendirilmesi

Bu çağrının hedefi, nitelikli bir mentorluk mekanizması ile TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanmış KOBİ’lerin yenilikçi ürünlerini pazara sunarak yurtiçi ve yurtdışı rekabet güçlerinin artırılmasını sağlamaktır. Mentorluk hizmeti alan KOBİ’lerin aşağıdaki alanlarda gelişme göstermeleri beklenmektedir: · Ciroda artış · Mevcut pazar payında artış · Yeni pazarlara giriş · Yurtdışına satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış

Kimler Başvurabilir:

1. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri bu çağrıya başvuru yapabilir.
2. Başvuru yapacak şirketlerin KOBİ’lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyime sahip olması gerekmektedir. Bu hususa ilişkin destekleyici dokumanlar başvuru ekinde sunulmalıdır. 3. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, bir sektöre ve/veya bölgeye odaklanılması ve ayrıca aşağıdaki ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılması önerilmektedir:
 · Kalkınma ajansları · Ticaret ve sanayi odaları · İhracatçı birlikleri · Mesleki ve sektörel sivil toplum kuruluşları · Organize sanayi bölgeleri · Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri · Teknoloji transfer ofisleri.

Destek Miktarı:

Proje Bütçesi: Proje bütçesi üst sınırı 750.000 (yedi yüz elli bin) TL’dir. Destek Şekli ve Oranı: %100 oranında hibe destek sağlanacaktır.

Çağrıya başvurular;

Başvurular çevrimiçi olarak PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilecektir. PRODİS uygulamasına https://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresinden erişilebilir.

Çağrı Takvimi:

Proje destek süresi, ilk 6 ay eşleştirme; son 18 ay uygulama olacak şekilde en fazla 24 aydır.
 
Aşama Tarih
PRODİS üzerinden ön kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi 15.04.2019 – 31.05.2019
Ön kayıtta eksik belgelerin tamamlanması 01.06.2019 – 15.06.2019
Başvuruların TÜBİTAK’a sunulması 01.06.2019 – 16.07.2019
Sonuçların Açıklanması Ağustos 2019
TÜBİTAK Mentor Arayüzleri Tanıtım Etkinliği Eylül 2019
Destek başlangıcı 1 Ekim 2019
 
İletişim:
 
Damla TURAN TEYDEB                                                                                                                                                                                                                             
Girişimcilik Destekleme Grubu
 
 Tel: 0 312 298 9542

E-posta: damla.marangoz@tubitak.gov.tr

Detaylı bilgi için tıklayınız
 


08.05.2019 Çarşamba