HİBE & FONLAR

Horizon 2020 KOBİ Aracı Programı


KOBİ Aracı nedir? Avrupa'nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan H2020 Programı'nın sadece KOBİ'lere yönelik olarak tasarlanmış hibe fonudur. Pazara yakın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürütülmektedir.

Kimler Başvurabilir:
KOBİ Aracı, 3 Aşamalı Fonlama, Faz 1-2-3, Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileceği bir programdır.
Programa Başvuru:
Türkiye'deki KOBİ'lerin de başvurabileceği bu AB hibe programının ilk fazında (Faz 1) firmalara projelerinin fizibilitelerini yapmaları için tam €50,000 Euro hibe verilmektedir. KOBİ Aracı'nın ikinci fazında ise (Faz 2) projelerini hayata geçirmeleri için €2.5 Milyon Euro'ya kadar (Sağlık alanında €5 Milyon) hibe sağlanmaktadır.
Önemli Tarihler:
Cut-off Date 6: 07 May 2019
Cut-off Date 7: 05 September 2019
Cut-off Date 8: 06 November 2019
Cut-off Date 9: 12 February 2020
Cut-off Date 10: 06 May 2020
Cut-off Date 11: 02 September 2020
Cut-off Date 12: 04 November 2020

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

18.04.2019 Perşembe