HİBE & FONLAR

VOC-Test (Sınav ve Belgelendirme) Merkezleri III Hibe Programı


Programın küresel amacı; kalifiye ve sertifikalı işgücünü artırma, eğitim ve işgücü arasındaki bağı güçlendirme, formel ve informel eğitimin kabul edilebilirliğinin desteklenmesi, Türk Kalifikasyon çerçevesinin Avrupa Kalifikasyon çerçevesine uyumlaştırılmasıdır. Programın özel amaçları ise; ulusal meslek standartları ile kalifikasyonlarının revize edilmesi ve geliştirilmesinin desteklenmesi, 26 Sektörde(Adalet, İç işleri, Bilgi-İletişim Teknolojileri, Cam, Çimento, Toprak vb.)  mesleki yeterlilik test merkezlerinin kurulmasının desteklenmesidir.
 Temel hedef grup: mesleki standartlar getiren kurumlar, kalifikasyon geliştiricileri, işçi ve iş veren birlikleri, profesyonel kuruluşlar ve devam eden eğitim merkezleri.

Kimler Başvurabilir:
Resmi Kuruluş olmalı, kar amacı gütmemeli, ve aşağıdaki kurumlar gibi özel türde bir kurum olmalıdır.
STK'lar, mesleki standartlar getiren kurumlar, kalifikasyon geliştiricileri, işçi ve iş veren birlikleri, profesyonel kuruluşlar ve eğitim merkezleri. TSO'lar, birlikler, federasyonlar.
*Siyasi partiler başvuramaz, özel şirketler ve il müdürlükleri ise başvuru sahibi değil partner olarak programa katkı sunabilir.Üniversiteler yalnızca devam eden eğitim merkezleri başlığı altında partner olarak başvuru yapabilirler, diğer başlıklara yapacakları başvurular reddedilecektir. MEB'e bağlı eğitim kuruluşlarıda başvuru yapamaz, ortak olamaz buna rağmen projede associates(iştirak) olarak yer alabilir.  Ortaklık için asgari bir sayı olmamakla birlikte azami 3 ortak ile proje yürütülebilir.
Programa Başvuru:
1. Faaliyet Süresi: 16 aydan az, 18 aydan fazla olmamalı      
2.Sektör: Ulusal meslek standartları ile kalifikasyonlarının revize edilmesi ve geliştirilmesinin desteklenmesini sağlayacak TÜRKAK tarafından akredite olmuş kuruluşlar ve Avrupa Akreditasyon İşbirliği kuruluşu ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış aşağıdaki sektörlerdeki kurum/kuruluşlar desteklenecektir. Adalet, İç işleri, Bilgi-İletişim Teknolojileri, Cam, Çimento, Toprak vb.26 Sektör.                
 3.Yer: Türkiye                 
4.Örnek Faliyetler: Faaliyetler programın temel hedef ve önceliklerine uyumlu olmalıdır.  
   *Yalnızca eğitim ve seminerler için burs olarak kullanılacak faaliyetler, kar amacı güden faaliyetler, inşaat ve ekipman alımını içeren faaliyetler uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Destek Unsurları:
Toplam Program Bütçesi 5 milyon € olup, projeler asgari 150.000 € azami 250.000
 
Son Başvuru Tarihi:
27 Mayıs 2019

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız


18.04.2019 Perşembe