HİBE & FONLAR

Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı

Rekabetçi Sektörler Programının ikinci döneminde; 81 ili kapsayan yeni bir proje teklif çağrısı açılmıştır.
2014-2020 Dönemini kapsayan Program; değer zincirlerinin geliştirilmesi yoluyla üretim yapan endüstriler ekonomik büyümenin itici gücü olan anahtar sektörlerin rekabet edebilirliği, KOBİ’lerin finansa erişiminin kolaylaştırılması, kaynak etkinliği, yeşil girişimcilik gibi alanları destekleyecektir.
Program 3 temel eylemden oluşmaktadır.
1.Özel Sektörün Geliştirilmesi (Eylem 1)
2.Bilim, Teknoloji ve Yenilik (Eylem 2)
3.Kapasite Geliştirme (Eylem 3)
Kimler Başvurabilir:
Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulu ve kayıtlı resmi bir kuruluş olmak
Kar amacı gütmemek
Projenin; hazırlık ve uygulama aşamalarında yönetimden  ve  proje sonrasında sürdürülebilirlik ve devamlılığından doğrudan sorumlu olmak
• Üniversiteler • Teknokent Yönetici Firmaları • Teknoloji Transfer Ofisleri • Araştırma Merkezleri • Tasarım Merkezleri • Özel Sektör Temsilci Kuruluşlar • Kalkınma Ajansları • Sektör Birlik ve Kuruluşları
Ayrıca; Proje başvurusunda ortak (partner) zorunluluğu bulunmakta olup başvuru sahibi bir kuruluş tek bir proje sunabilmekte ve  yalnızca bir projeye ortak olabilmektedir.
Ortak kuruluşlar ise maksimum iki projeye ortak olabilmektedir.

Proje Süresi:
Proje süresi 30 ayı geçememektedir.

Destek Miktarı:
Eylem 1 için toplam program bütçesi 20 milyon €, Eylem 2 için toplam program bütçesi 30 milyon € olarak belirlenmiştir.
Eylem 1 kapsamında projeler min. 2 milyon €, maks.  5 milyon €
Eylem 2 kapsamında projeler ise; min. 3 milyon €, maks.  8 milyon € destek alabileceklerdir.
 
Programlara başvurular;
1 Nisan-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
 
Son başvuru tarihi 29 Mayıs2019 17:00’dır.
 
Detaylı bilgi ve diğer dokümanlar için tıklayınız
 

02.04.2019 Salı