HİBE & FONLAR

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları Programı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlük, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir. Kimler Başvuru Yapabilir?
04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin  oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir.
İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler,

Derneklerin şube ve temsilcilikleri, Projesinin değerlendirme ve uygulama süreci devam eden dernekler yardım başvurusunda bulunamaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız


01.02.2019 Cuma