HABERLER

2009 KOBİ Mali Destek Programı İl ve İlçe Bilgilendirme Toplantıları Tamamlandı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2009 KOBİ Mali Destek Programı kapsamında Bitlis, Hakkari, Muş ve Van İl merkezlerinde ve bunlara bağlı 25 ilçenin tümünde bilgilendirme toplantıları tamamlandı.
2 bölümden oluşan toplantıların ilk bölümünde katılımcılara ajans uzmanları tarafından 2009 KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda; programın amacı, bütçesi, destek tutarları, öncelikleri, uygunluk kriterleri ve başvuru koşulları gibi konulara değinildi. İkinci bölümde ise uzmanlar tarafından katılımcıların program hakkında sorduğu sorular cevaplandırıldı. Ayrıca toplantılarda katılımcılara Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından program kapsamında verilecek olan “Proje Hazırlama Eğitimleri”nin yer ve tarihleri ile bu eğitimlere başvuruların nasıl yapılacağı konularında bilgi verildi.
KOBİ sahipleri tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılara 4 il merkezi ve 25 ilçeden yaklaşık 3000 civarında katılım sağlandı.

18.01.2010 Pazartesi