HABERLER

KOBİ Mali Destek Programı Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı - Van

KOBİ Mali Destek Programı 2009 Yılı Teklif Çağrısı Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı 30 Aralık 2009 tarihinde 600 kişiyi aşkın katılımla Van Akdamar Oteli'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya bölgedeki işletme sahipleri, sanayiciler ve işadamlarının yanısıra, mesleki kuruluşların temsilcileri ile birçok sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ’nin açılış konuşmasından sonra, Van Milletvekili Kayhan TÜRKMENOĞLU ve Van Valisi Münir KARALOĞLU da birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmalardan sonra katılımcılara DAKA Program Yönetim Birim Başkanı Mehmet Emin ÇAKAY tarafından KOBİ Mali Destek Programı’nı tanıtan ayrıntılı bir sunum yapıldı. Yapılan sunumda, KOBİ Mali Destek Programı çerçevesinde Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illeri sınırları içerisinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin; tarıma dayalı sanayi işletmelerinin üretim kapasitelerinin artırılması, bölgedeki mevcut turizm işletmelerinin beşeri ve fiziki kapasitelerinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı üretim süreçlerine geçişin sağlanması, işletmelerin kurulu altyapılarının iyileştirilmesi ve Ar-Ge altyapısının kurulması önceliklerinde sunulacak projelere 14.177.635 TL karşılıksız mali destek aktarılacağı ifade edildi.

Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçilerek katılımcılar tarafından program hakkında sorulan sorular; DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ, DAKA Program Yönetim Birim Başkanı Mehmet Emin ÇAKAY ve DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Volkan GÜLER tarafından cevaplandırıldı.


31.12.2009 Perşembe