HABERLER

İzleme ve Değerlendirme Birimi bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapıldı

24 ve 25 Nisan 2013,tarihlerinde Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri İl ve İlçelerinde ‘’2013 Yılı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı’’ kapsamında sunulan projelerin ön izlemeleri İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu izlemelerde proje başvurusunda bulunan yararlanıcı adayı kurum ve kuruluşların başvuruda bulundukları projeleri yürütme konusundaki teknik kapasiteleri, projeleri hakkındaki bilgi ve hâkimiyet düzeyleri; yanı sıra projenin uygulanacağı sahalar yerinde görülerek değerlendirilmiştir.
30 Nisan – 03 Mayıs tarihleri arasında ‘’2012 Yılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı’’ kapsamında başarılı bulunan Bitlis, Muş ve Van İl ve İlçelerindeki 11 projenin ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler esnasında proje yararlanıcılarının eşfinansmanı karşılayabilme durumları, proje temel faaliyetlerini yerine getirme ve sonraki ziyaret takvimleri belirlenmiş; proje ve ödeme süreçlerinin fiili olarak nasıl yürüyeceği konuları müzakere edilmiştir.
Ajansımızın bir diğer programı olan ‘’2012 Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’’nın proje uygulama ve satın alma süreçleri konularındaki bilgilendirme ve eğitim toplantı ve sunumları Van ve İlçelerindeki yararlanıcılar için 29 Nisan,2013 tarihinde Ajans Süphan Toplantı Salonu’nda; Muş ve İlçeleri ile Bitlis’teki 5 yararlanıcı kurum ve kuruluş için 02 Mayıs, 2013 tarihinde Muş Yatırım Destek Ofisimizin Toplantı Salonu’nda;10 Mayıs,2013 tarihinde ise Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’nda Hakkari ve İlçelerindeki yararlanıcılarımız için kurum ve kuruluşların proje koordinatörleri, üst düzey yetkilileri; muhasebeci ve/veya muhasiplerinin yoğun katılımıyla İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda sağlanan yüksek katılımların proje uygulama sürecinde önemli ve olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.13.05.2013 Pazartesi