HABERLER

DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
2013 Yılı Mart Ayı Yönetim Kurulu toplantısı 07 Mart 2013 tarihinde Muş Valiliği Toplantı Salonu’nda Yönetim Kurulu Başkanı Van Valisi Münir KARALOĞLU’nun başkanlığında Yönetim Kurulu üyeleri Muş Valisi Ali ÇINAR, Bitlis Valisi Veysel YURDAKUL, Muş Belediye Başkanı Necmettin DEDE, Bitlis Belediye Başkanı Fehmi ALAYDIN, Hakkari Belediye Başkanı Fadıl BEDİRHANOĞLU, Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Mirza IRMAK, Muş İl Genel Meclisi Başkanı Muhsin YİĞİT, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şihmus SİNECEM, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet ŞEN, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mirza NADİROĞLU ve DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ’nin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 
Toplantı gündem maddelerinden birisi olan 2012 Yılı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP01)’nın başarılı, yedek ve başarısız proje listeleri onaylanmış olup bu çerçevede toplam 18.874.607,70 TL Altyapı Yatırımı için 10 adet projeye 10.430.000,00 TL tutarında DAKA hibe desteğinin kullandırılmasına karar verilmiştir.
 
Toplantı açılışında Yönetim Kurulu Başkanı Van Valisi Münir KARALOĞLU’nun basım açıklaması aşağıdaki gibidir:
 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Mart ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısına hoş geldiniz.
 
Bilindiği üzere, Yönetim Kurulu toplantılarımız, Ajansın sorumluluk alanına giren Bölge illerinden her birinde dönüşümlü olarak her ay yapılmaktadır.
 
Bugün de, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu olarak 2013 yılı üçüncü olağan toplantısını Muş ilimizin ev sahipliğinde gerçekleştirmekteyiz.
Bugünkü Yönetim Kurulumuzun en önemli gündem maddesi olarak 2012 yılı  Bütçe ve Çalışma Programında yer alan Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı’nın değerlendirme sonuçlarının görüşülmesi yer almaktadır. Bilindiği gibi 2011 yılında Van ilimizde yaşanan depremler sebebiyle Ajansımız 2011 Mali Destek Programlarına 2012 yılında gecikmeli olarak çıkmıştı. İlk olarak 2012 yılının Haziran ayında Yenilenebilir Enerji ve Hakkari’ye özel Meyve ve Sebzeciliğin Geliştirilmesi mali destek programlarına çıkılmış ve bu programlar sonucunda başarılı projelere Yenilenebilir Enerji’de 7 milyon ve Meyve ve Sebzeciliğin Geliştirilmesi’nde 2.550.000 olmak üzere toplamda 9 milyon 550 bin lira destek sağlanmıştır.  Bugün Yönetim Kurulumuzda görüşülecek olan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na ayrılan 10.430.000 TL kaynak ile birlikte Ajansımızın Bölgemizde üretime yönelik toplam desteği 2012 yılı için toplamda 20 milyon TL’ye ulaşacaktır. Tutarın destek sağlanan proje sahiplerinin eş finansmanları ile birlikte 40 milyon TL’ye ulaşması beklenmektedir. Bu sadece gecikmeli olarak çıkılan 2012 Mali Destek Programları ile sağlanacak destek ve toplam yatırım tutarlarıdır.
 
Buna ilave olarak Ajansımız 2013 yılında 2 başlıkta daha Mali Destek Programına çıkmış bulunmaktadır. Son başvuru tarihi 15 Mart olan bu başlıklardan birincisi 2012 yılındaki Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı’nın devamı niteliğindeki 8.000.000 TL bütçeli 2013 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, diğeri ise 10 milyon bütçeli imalat sanayine yönelik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programıdır. Toplam 18 Milyon Bütçeli bu iki mali destek programları ile de eş finansmanları ile birlikte toplam 36 milyon TL’lik yatırım gerçekleşmesi beklenmektedir. Kısaca Ajansımız ve Bölgemiz için bereketli bir yıl olacağı şimdiden belli olan olan 2013 yılı içinde sağlanan toplam destek miktarı 38 milyon liraya, eş finansmanla birlikte gerçekleşecek toplam yatımım miktarı ise 76 milyon liraya ulaşacaktır
 
Kalkınma Ajansımız, mali destek programlarının yanında, onun dayanağı olan bölge planı çalışmalarına da devam etmektedir.  2014-2023 Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen il ve ilçe sektör toplantıları çalışmalarının ilk aşaması tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde katılımcı ve bölgenin önceliklerine yönelik olarak hazırlanacak olan bölge planımız, Yönetim Kurulumuzun katkıları ve onayı ile 2014-2023 yıllarının yol haritasını oluşturacaktır.
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyeleri ile Genel Sekreterimiz başta olmak üzere tüm Ajans personelini gerçekleştirmiş oldukları bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik eder, alacağımız kararların bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim.

08.03.2013 Cuma