HABERLER

2014-2023 TRB2 Bölge Planı hazırlıkları başladı
DAKA; İmar Kanunu’nun 8. Maddesine dayanan yetkiyle 2014-2023 dönemini kapsayan on yıllık Bölge Planı’nın çalışmalarını; Van ilinde düzenlenen Mevcut Durum Analizi Çalıştayı ile başlattı. Bir çok kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin yer aldığı çalıştayda; katılımcılık ve yerellik ilkeleri doğrultusunda Van İlinin Mevcut Durumu sektörel bazda incelendi.

Benzer çalışmalar ve Mevcut Durum Analizlerinin, TRB2 Bölgesi’nin diğer illerinde Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. 

08.02.2013 Cuma