UN Women Teklif Çağrısı

Un Women,  cinsiyet eşitliği konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarını bu fona başvurmaya davet ediyor. Aktivite konuları:

1) Toplulukların cinsiyet eşitliğine yönelik olumlu tutum ve davranışları daha iyi anlamalarına ve kadına yönelik şiddete son vermelerine katkıda bulunan yenilikçi stratejiler uygulamak

2) Kadınların, şiddet ve ayrımcılık mağdurları için mevcut olan genel ve uzman destek hizmetleri ve bu hizmetlere erişim hakları hakkında bilgi almalarının teşvik edilmesi

ile ilgili olmalıdır.

Bu Teklif Çağrısına katılmak isteyen kuruluşlardan, gerekli tüm başvuru belgelerini bir e-posta ile bir e-postayla, e-posta konusunu belirten eca.evawproject@unwomen.org adresine göndermeleri rica olunur.

  Son başvuru tarihi 28 Şubat 2019

  Detaylı bilgi için tıklayınız

11.02.2019 Pazartesi

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.