Çocuklar için Mikro-Fon Programı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen bu programın amacı sivil toplumda anlamlı bir çocuk katılımının gerçekleşmesini sağlamak ve Ortaklık Ağı üyeleri ile çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ’lerin bu konudaki kapasitelerinin güçlendirilmesine destek olmaktır.
Programın Gereklilikleri:
-Yürütülecek faaliyetlerde çocuk katılımının sağlanması
-Yürütülecek faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede geçenhaklardan en az bir tanesi ile ilgili olması

Kimler başvurabilir?
- Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar
- Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
- Sivil Toplum Kuruluşları (STK) (Türkiye’deki dernek, vakıf, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları)
- Türkiye’de faaliyet gösteren Barolar Üniversitelerin çocuklar ile çalışan birimleri

Destek miktarı
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Üyesi Olmayanlar için:
Alt limit: 3.500 TL, Üst limit: 6.000 TL
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Üyesi Olanlar için:
Alt limit: 3.500 TL, Üst limit:12.000 TL

Son başvuru tarihi 25 Şubat 2019
Detaylı bilgi için tıklayınız

23.01.2019 Çarşamba

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.