TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Başvuru Çağrısı

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilerek yaygınlaştırılmasını amaçlayan;
 
4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
 ( Çağrı metni için tıklayınız )
 
4005- Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı;  katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.
 ( Çağrı metni için tıklayınız )  
 
4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.
( Çağrı metni için tıklayınız )
 
proje başvuru dönemi açıldı.
 
Programlara başvurular;
 
03 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında,
http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden,
ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak ve
E-imza aracılığı ile (basılı evrak gönderimi gerekmeden) yapılacaktır.
 
Bu çağrı döneminde;
Akıllı Üretim Sistemleri ve Sanayi’de Dijital Dönüşüm için öğrenme ortamları oluşturulmasına katkı sağlayacak alanlara yönelik projelere ek puan verilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır:
 
Toplumda bilim, teknoloji, yenilik kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi amacıyla aşağıdaki platformlarla iş birliği içinde gerçekleştirilecek projelere ek puan verilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır:
 
. Araştırma Altyapısı Kapsamında Belirtilen Birimler
. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri
. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
. Bilim Merkezleri
. Teknoloji Transfer Ofisleri

Detaylı bilgi için tıklayınız

11.09.2018 Salı

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.