Ufuk 2020 Widespread Programı Twinning Teklif Çağrısı : Uzmanlığın Yayılması ve Katılımın Artırılması

Hibe çağrısı, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonta, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya gibi Widening desteğini vermeye yetkili ülkelerin araştırma enstitüleri ile AB seviyesinde benzer nitelikteki uluslararası kuruluşlar arasında bir ağ kurulmasını sağlamaya yöneliktir.
 
Twinning faaliyeti; özellikle bir üniversitedeki belirli bir çalışma sahasının ya da Widening ülkelerinden bir araştırma kuruluşunun AB üye ülkelerinden ya da associated countries olarak tanımlanan Arnavutluk, Bosna Hersek, Faroe Adaları, Makedonya, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Tunus, Türkiye ve Ukrayna’dan en az iki araştırma kuruluşunun bir araya geldiği oluşumun güçlendirilmesini amaçlamaktadır.


Faaliyet sonucunda, aşağıdaki çıktılar hedeflenmektedir:
 
  1. İlgili kuruluşların, bilimsel ve teknolojik  kapasitelerinin  özellikle üniversite ya da Widening ülkelerinin araştırma kuruluşlarının güçlendirilmesi,
  2. İlgili kurumların ve personellerinin kurumsal profillerinin güçlendirilmesi
 
Maliyetler ile ilgili olarak, yönetim, ağ kurma, koordinasyon, eğitim, idare ve seyahat giderleri Twinning projeleri altında kabul edilebilir olarak değerlendirilmektedir. Ancak, Yapı maliyetleri, ekipman, araştırma maliyetleri (sarf malzemelerde dahil)  gibi maliyetler desteklenmeyecektir.

Twinning faaliyeti, biri koordinatör ve iki ortak kuruluş olmak üzere toplamda en az 3 katılımcıdan oluşmalıdır.

AB’den talep edilen katkı, 3 yıllık bir süre için 0.8 milyon Avro’yu aşmamalıdır. Ancak, 0,8 milyon Avrodan düşük bütçeye sahip projelerin başvurulmasına engel değildir.


Detaylı bilgi için tıklayınız

 
06.07.2018 Cuma

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.