Avrupa Komisyonu Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler için Pilot Proje Teklif Çağrısı

Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin önemi farklı politika metinlerinde ve Avrupa Parlamentosu’nun AB Uyum Politikası kararlarında vurgulanmaktadır. Bu parlamento kararları, kültürel ve yaratıcı endüstrilerin,  ekonomide ve iş olanakları yaratmada, kültürel çeşitliliğin teşvik ve korunmasında, sosyal uyumu güçlendirme ve Avrupa'nın uluslararası düzlemde çekiciliğini artırma konusunda kritik olduğunun altını çizmektedir.

2018 yıllık çalışma programı kapsamında uygulanacak olan “Finans, Öğrenme, İnovasyon ve Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Markalaşması” pilot projesi kapsamında toplamda 1 milyon avro bütçe ayrılmıştır.

Pilot projenin genel amacı; kültürel ve yaratıcı sektörlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için politikaların ve eylemlerin belirlenmesi ve denenmesi ile ilgili sektörlerin karşılaştığı diğer sektör ve alanlara yayılmasıdır.
 
Bu pilot proje kültürel ve yaratıcı sektörlere ilişkin olarak aşağıdaki alanları kapsaması beklenmektedir:
 
  • Finans (rehberlerin detaylandırılması,  AB’nin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere ilişkin aldığı eylemlerin takibi  )
  • Öğrenme (beceri sınıflandırılması sisteminin desteklenmesi, Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere ilişkin becerilerin gelişimi, faaliyetler, yaygınlaştırmaya ilişkin rehberlerin oluşturulması)  
  • İnovasyon (Kültürel ve Yaratıcı Sektörlerin  gelişimi,  iyi uygulamalar ve yenilikçi modeller üzerine geliştirilecek eylemler, ağ oluşturma için rehberlerin hazırlanması)
  • Patentleme (analiz, vaka çalışmaları ve öneriler)
Projenin uygulama süresi 28 ay olmalıdır.  

Son başvuru tarihi 10 Ağustos 2018

Detaylı bilgi için tıklayınız

04.07.2018 Çarşamba

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.