TÜBİTAK - Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim

Bu çağrının temel amacı, Türkiye’nin geçmişteki birlikte yaşama deneyiminin bilimsel yollarla tespit edilmesi, belirleyici değerlerin evrensel ölçekte yeniden üretilmesi için ülkemizdeki farklı etnik, dini ve dilsel toplulukların şekillendirdiği tarihsel tecrübenin kültürel yapı, kültürel değişim, kültürlerarası etkileşim ile kültürel çeşitlilik açısından tarihsel ve aktüel boyutlarıyla incelenmesi ve sorunların çözümüne ışık tutacak, birlikte yaşama kültürüne katkı sağlayacak ve bilimsel birikim oluşturacak öneriler geliştirilmesidir.
Bu çağrı çerçevesinde önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir.
1003 programı kapsamında 3 farklı proje ölçeği tanımlanabilir, tanımlanan ölçeklere göre yapılacak destekler aşağıda belirtilmiştir.
 
Küçük  Ölçek    Orta Ölçek Büyük Ölçek
Maksimum 24 ay
Maksimum 500.000 TL
Maksimum 36 ay
500.001 - 1.000.000 TL
Maksimum 36 ay
1.000.001 - 2.500.000 TL
 
İki Aşamada alınacak olan başvuruların çağrı takvimi aşağıdaki gibidir:
  Çevrimiçi Başvuru Sistemi Kapanış Tarihi Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi için Son Tarih
Birinci Aşama 22.06. 2018  17:30 29.06.2018  17:30
İkinci Aşama 09. 11. 2018 17:30 23.11. 2018 17:30
 

01.06.2018 Cuma

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.