DUYURULAR

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı mali destek programları proje teklif çağrısı

T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, "Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı"ve "Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programını"içeren 2020 YılıProje Teklif Çağrısını 18 Ekim 2019 tarihinde ilan etmiştir.Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan çağrı kapsamındabaşarılı projelere aktarılması planlanan toplam hibe miktarı 25.000.000 TL olarak belirlenmiş olupbu tutarın 20.000.000 TL'si iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına,5.000.000 TL'si Bartın ilinde turizm altyapısının geliştirilmesine ayrılmıştır.

2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı

22.10.2019 Salı