DUYURULAR

ÇGMDP Mali Destek Programı başvuruları için süre uzatımı yapıldı

Ajansımızca yürütülmekte olan “Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu  Mali Destek Programı” (ÇGMDP) başvuru tarihleri  Ajansımız Yönetim Kurulu kararıyla;

Çevrimiçi Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 23.03.2018 23:59
Matbu Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 30.03.2018 17:00

olarak değiştirilmiştir.
 
Online Proje Başvurusu için: https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr
 
Kamuoyuna duyurulur.

14.02.2018 Çarşamba