2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında bağımsız değerlendirici görevlendirilmesine ilişkin ilan

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı ile Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Söz konusu mali destek programları kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bu kapsamda başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır.
Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
 
Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali destek programına başvurulabileceklerdir. Adayların en az lisans mezunu olmaları ve başvurmak istedikleri mali destek programları ile ilgili alanların en az birinde beş yıl ve üzerinde deneyime sahip olmaları gerekmektedir.
 
Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için yukarıda belirtilen özelliklerin yanında: Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı için yukarıda belirtilen özelliklerin yanında:
  • Atık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
  • Yenilenebilir enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi
  • Çevre düzenleme, sosyal/idari altyapı ve donatıların iyileştirilmesi
  • Geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanıma olanak verecek ortak sistemlerin geliştirilmesi
  • Ortak kullanıma hizmet edecek laboratuvar, atölye, tesis, donatı altyapıların oluşturulması, güçlendirilmesi ve modernizasyonu
  • KAYS bağımsız değerlendirici değerlendirme işlemleri süreci
alanlarında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.
  • Çocuk ve gençlere yönelik yenilikçi, girişimci yaratıcı düşünce gücünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler
  • Çocuk ve gençlere yönelik eğitim, kültür,  sanat,  spor faaliyetleri
  • Çocuk ve gençlerin sosyal yaşama uyumunu sağlamak üzere,  özel ilgi gerektiren alanlarda, önleyici ve geliştirici faaliyetler
  • KAYS bağımsız değerlendirici değerlendirme işlemleri süreci
alanlarında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.
 
Son başvuru tarihi: 21 Şubat 2018 saat 18:00’dır Son başvuru tarihi: 5 Mart 2018 saat 18:00’dır
 
 
Bağımsız değerlendirici olarak seçilen adaylar ile Ajans tarafından iletişim kurulacaktır.
Bağımsız Değerlendirici olarak seçilemeyen başvuru sahiplerine ise ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
18.01.2018 Perşembe

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.